Home / tavantien17 (page 78)

tavantien17

Độ sụt bê tông tươi

Định nghĩa độ sụt: Độ sụt hay độ lưu động của vữa bê tông tươi, bê tông thương phẩm dùng để đánh giá khả năng dể chảy của hỗn hợp bê tông tươi, bê tông thương phẩm dưới tác dụng của trọng lượng bản thân hoặc rung động. Độ sụt được xác định theo ...

Read More »