Home / Bê tông

Bê tông

bảo dưỡng bê tông

Hướng dẫn bảo dưỡng bê tông đúng cách là nội dung bài chia sẻ này. Để sở hữu một công trình xây dựng hoàn hảo  thì tất cả các khâu trong quá trình xây dựng công trình đấy phải thật sự hoàn hảo. Mặc dù bạn đã đổ bê tông sàn, tầng, mái ...

Read More »

Tiêu chuẩn bê tông tươi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN – YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU Ready-mixed concrete – Specification and acceptance Lời nói đầu TCVN 9340:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 374:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại ...

Read More »

Bảo dưỡng bê tông

Quy định về thời gian bảo dưỡng bê tông [VNT] – Bảo dưỡng bê tông là quá trình giữ ẩm thường xuyên cho bê tông trong điều kiện tác động của các yếu tố khí hậu địa phương bằng cách tưới nước trực tiếp lên bề mặt bê tông, phủ vật ...

Read More »