Công dụng bê tông Tây Ninh

Công dụng bê tông Tây Ninh: Mô tả sản phẩm Bê tông cốt sợi là loại bê tông tươi đặc biệt được chế tạo từ hỗn hợp xi măng, cốt liệu, nước, phụ gia và sợi gia cường riêng rẽ. Sợi phân tán ngẫu nhiên hoặc sợi liên tục, phân ...

Read More »

Sản phẩm bê tông Tây Ninh

Sản phẩm bê tông Tây Ninh: Mô tả: Sản phẩm Bê Tông Xi Măng là hỗn hợp bê tông được sản xuất tại trạm trộn cố định, sau đó được vận chuyển ở trạng thái tươi (chưa đông cứng) bằng xe bồn trộn tới công trình để đổ xả trực ...

Read More »