Bê tông tươi tây ninh

1, Định nghĩa độ sụt: Độ sụt hay độ lưu động của vữa bê tông tươi, bê tông thương phẩm dùng để đánh giá khả năng dể chảy của hỗn hợp bê tông tươi, bê tông thương phẩm dưới tác dụng của trọng lượng bản thân hoặc rung động. Độ sụt được xác định ...

Read More »

bê tông xi măng tây Ninh

Đây là câu trả lời cho câu hỏi cách tính thành phần tỷ lệ cát đá xi trong 1 khối bê tông trộn thủ công, bạn đọc rồi quyết định nên xem chọn bê tông tươi hay bê tông tay nhé. Theo tiêu chuẩn Việt Nam, đối với công tác ...

Read More »

Báo giá bê tông nhựa nóng Tây Ninh

BÁO GIÁ BÊ TÔNG NHỰA NÓNG Công trình: giá bán tại trạm.   STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT Đơn giá (đồng/1 tấn) Ghi chú 1 BTNN hạt mịn C9.5 Tấn 1,240,000 2 BTNN hạt trung C12.5 Tấn 1,220,000 3 BTNN hạt thô C19 Tấn 1,210,000 Ghi chú: Đơn giá trên ...

Read More »

Báo giá bê tông Tây Ninh

BẢNG BÁO GIÁ BÊ TÔNG ************* Công Trình: Tại trạm Số TT Sản phẩm, dịch vụ ĐVT Độ sụt Đơn giá Ghi chú (VND/m3) 1 Bê tông mác 100R28(TCVN Đồng/m3 10± 2 1,146,000 Đơn giá tham khảo 2016 2 Bê tông mác 150R28(TCVN Đồng/m3 10± 2 1,192,000 3 Bê tông ...

Read More »

Bê tông Tây Ninh

Mô tả sản phẩm Bê tông tươi bền sunfat là loại bê tông tươi đặc biệt, sử dụng xi măng bền sunfat hoặc phụ gia bền sunfat. Do các cơ chế bảo vệ đặc biệt của xi măng bền sunfat hoặc phụ gia bền sunfat lên các thành phần khoáng ...

Read More »