Home / Tag Archives: Be tong xi mang ben cau tay ninh (page 4)

Tag Archives: Be tong xi mang ben cau tay ninh

Báo giá bê tông Tây Ninh

BẢNG BÁO GIÁ BÊ TÔNG ************* Công Trình: Tại trạm Số TT Sản phẩm, dịch vụ ĐVT Độ sụt Đơn giá Ghi chú (VND/m3) 1 Bê tông mác 100R28(TCVN Đồng/m3 10± 2 1,146,000 Đơn giá tham khảo 2016 2 Bê tông mác 150R28(TCVN Đồng/m3 10± 2 1,192,000 3 Bê tông ...

Read More »

Bê tông Tây Ninh

Mô tả sản phẩm Bê tông tươi bền sunfat là loại bê tông tươi đặc biệt, sử dụng xi măng bền sunfat hoặc phụ gia bền sunfat. Do các cơ chế bảo vệ đặc biệt của xi măng bền sunfat hoặc phụ gia bền sunfat lên các thành phần khoáng ...

Read More »

Công dụng bê tông Tây Ninh

Công dụng bê tông Tây Ninh: Mô tả sản phẩm Bê tông cốt sợi là loại bê tông tươi đặc biệt được chế tạo từ hỗn hợp xi măng, cốt liệu, nước, phụ gia và sợi gia cường riêng rẽ. Sợi phân tán ngẫu nhiên hoặc sợi liên tục, phân ...

Read More »